سالن کنفرانس سازمان مدیریت و برنامه ریزی

  • طراحی و اجرا: کتیبه ایساتیس
  • کارفرما: اداره کل نوسازی و تجهیز مدارس یزد
  • زمان اجرا: 8 ماه
  • سال اجرا: 1399
  • ظرفیت سالن: 100نفر

عملیات انجام شده

طراحی
تجهیز
دکوراسیون
مبلمان