معرفی کتیبه ایساتیس

پس از سال ها تجــربه هــای متعـدد فـــــنی ، شــرکت کتـــیبه ایساتیس در سال 1387 به شـکل رسـمی به ثبـت رســید که به لطف خداوند بالغ بر سی پروژه در مقیاس بزرگ را در رزومه خود گرد آوری نموده است.
گسـتره فعالیت های شرکت کتیبه به شرح ذیل می باشد:
1. طراحی و تجهـــیز تمامی بخش های سالن های همایش، سینما ، کنسرت و کنفرانس
2. طراحی و اجرای پروژه های نظارتی
3. طراحی و اجرای پروژه های امنیتی
4. هوشمند سازی (bms)
5. تحقیق، محاسبه، مشاوره، شبیه سازی، سیمولیشن(simulation) در تمامی زمینه های مذکور

خدمات کتیبه ایساتیس

طیف کاملی از خدمات طراحی، تامین و اجرای سالن های همایش

تجهیزات حرفه ای نور

تصویر را نوشتن با نور معنی کرده اند و چه زیباست خلق آثار شاد وشگفت آور با نور ، چه زیباست آفرینش مناظری که پیشاز این تنها تصور می کردید چه زیباست خلق آثار شاد و شگفت انگیزبا نور چه زیباست آفرینش مناظریکه تا به حال دیده نشده است.

تصور کنید که کلیه فرهنگ ها وبناهای دنیا را بتوانید ارائه دهید با هزینه ای اندک بتوانید داستانهای تاریخی را شبیه سازی کنید بدون نیاز به بازیگر و تجهیزات آنچنانی آنهم با نور،بله فقط با نور ، ویا بتوانید در فضای شب در محدوده مورد نظر در آسمان خلق تصویر و یاافکت های خاص نوری باشید ویا سالنی داشته باشیدکه به طور تخصصی نورپردازی شده باشد آنهم با تکنولوژی روز دنیا و یا با افکت های خاص تبلیغاتی انحصاری و بکر را عرضه نمایید شرکت کتیبه می تواند خواسته هایتان را جامه عمل بپوشاند گاه جزییات و ملزومات برخی پروژه ها قریب 700برگ می شود. پس از لحاظ کردن نظرات کارفرما و تاییدیه، کارها از فاز طراحی وارد فرایند عملیاتی می شود.

مزیت های ما

تصویر را نوشتن با نور معنی کرده اند و چه زیباست خلق آثار شاد وشگفت آور با نور ، چه زیباست آفرینش مناظری که پیشاز این تنها تصور می کردید
چه زیباست خلق آثار شاد و شگفت انگیزبا نور چه زیباست آفرینش مناظریکه تا به حال دیده نشده است
تصور کنید که کلیه فرهنگ ها وبناهای دنیا را بتوانید ارائه دهید
با هزینه ای اندک بتوانید داستانهای تاریخی را شبیه سازی کنید بدون نیاز به بازیگر و تجهیزات آنچنانی آنهم با نور،بله فقط با نور ، ویا بتوانید در فضای شب در محدوده مورد نظر در آسمان خلق تصویر و یاافکت های خاص نوری باشید ویا سالنی داشته باشیدکه به طور تخصصی نورپردازی شده باشد آنهم با تکنولوژی روز دنیا و یا با افکت های خاص تبلیغاتی انحصاری و بکر را عرضه نمایید شرکت کتیبه می تواند خواسته هایتان را جامه عمل بپوشاند
گاه جزییات و ملزومات برخی پروژه ها قریب 700برگ می شود. پس از لحاظ کردن نظرات کارفرما و تاییدیه، کارها از فاز طراحی وارد فرایند عملیاتی می شود.