تالار فرهنگ سرای شهرداری یزد

  • طراحی و اجرا: کتیبه ایساتیس
  • کارفرما: شهرداری یزد
  • زمان اجرا:16 ماه
  • سال اجرا: 1401
  • ظرفیت سالن: 347نفر

عملیات انجام شده

بازسازی
طراحی
تجهیز
دکوراسیون
مبلمان