دانشگاه علمی کاربردی واحد مدیریت یزد

  • طراحی و اجرا: کتیبه ایساتیس
  • کارفرما: دانشگاه علمی کاربردی یزد
  • زمان اجرا: 6 ماه
  • سال اجرا: 1391
  • ظرفیت سالن: 280نفر

عملیات انجام شده

طراحی
تجهیز
دکوراسیون
مبلمان