سالن همایش پیام نور واحد مرکزی یزد

  • طراحی و اجرا: کتیبه ایساتیس
  • کارفرما: دانشگاه پیام نور یزد
  • زمان اجرا: 12 ماه
  • سال اجرا: 1387
  • ظرفیت سالن: 330نفر

عملیات انجام شده

طراحی
تجهیز
دکوراسیون
مبلمان