سالن آموزش سنگ اهن بافق

  • طراحی و اجرا: کتیبه ایساتیس
  • کارفرما: سنگ آهن مرکزی (یزد – بافق)
  • زمان اجرا: 8 ماه
  • سال اجرا: 1391
  • ظرفیت سالن: 123نفر

عملیات انجام شده

طراحی
تجهیز
دکوراسیون
مبلمان