سالن شرکت شهرک های صنعتی استان یزد

  • طراحی و اجرا: کتیبه ایساتیس
  • کارفرما: شرکت شهرک های صنعتی
  • زمان اجرا: 4 ماه
  • سال اجرا: 1402
  • ظرفیت سالن: 20نفر

عملیات انجام شده

طراحی
تجهیز
دکوراسیون
مبلمان