سالن همایش استانداری یزد

  • طراحی و اجرا: کتیبه ایساتیس
  • کارفرما: استانداری یزد
  • زمان اجرا: 15 ماه
  • سال اجرا: 1400
  • ظرفیت سالن: 374نفر

عملیات انجام شده

طراحی
مشاوره
بازسازی
تجهیز
دکوراسیون
مبلمان