سالن همایش تالار فجر بهزیستی یزد

  • طراحی و اجرا: کتیبه ایساتیس
  • کارفرما: اداره کل بهزیستی یزد
  • زمان اجرا:8 ماه
  • سال اجرا: 1396
  • ظرفیت سالن: 420 نفر

عملیات انجام شده

طراحی
تجهیز
دکوراسیون
مبلمان