سالن همایش تبلیغات اسلامی شهرکرد

  • طراحی و اجرا: کتیبه ایساتیس
  • کارفرما: سازمان تبلیغات اسلامی شهرکرد
  • زمان اجرا: 14 ماه
  • سال اجرا: 1392
  • ظرفیت سالن: 300نفر

عملیات انجام شده

طراحی
تجهیز
دکوراسیون
مبلمان