سالن همایش دانشگاه ازاد بافق

  • طراحی و اجرا: کتیبه ایساتیس
  • کارفرما: دانشگاه آزاد (بافق – یزد)
  • زمان اجرا: 6 ماه
  • سال اجرا: 1396
  • ظرفیت سالن: 330نفر

عملیات انجام شده

طراحی
تجهیز
دکوراسیون
مبلمان