طراحی و مشاوره سالن همایش بیمه سلامت

  • طراحی و اجرا: کتیبه ایساتیس
  • کارفرما: بیمه سلامت یزد
  • زمان اجرا: 2 ماه
  • سال اجرا: 1401
  • ظرفیت سالن: 110 نفر

عملیات انجام شده

طراحی
تجهیز
مشاوره