سالن کنفرانس فولاد آلیاژی ایران

  • طراحی و اجرا: کتیبه ایساتیس
  • کارفرما: شرکت فولاد آلیاژی ایران یزد
  • زمان اجرا: 2 ماه
  • سال اجرا: 1400
  • ظرفیت سالن: 55 نفر

عملیات انجام شده

طراحی
تجهیز
مشاوره