سالن کنفرانس مجتمع قضائی سلیمانی

  • طراحی و اجرا: کتیبه ایساتیس
  • کارفرما: دادگستری کل یزد
  • زمان اجرا: 2 ماه
  • سال اجرا: 1400
  • ظرفیت سالن: 20نفر

عملیات انجام شده

طراحی
تجهیز
دکوراسیون
مبلمان