سالن همایش تامین اجتماعی یزد

  • طراحی و اجرا: کتیبه ایساتیس
  • کارفرما: سازمان تامین اجتماعی
  • زمان اجرا: 4 ماه
  • سال اجرا: 1393
  • ظرفیت سالن: 240نفر

عملیات انجام شده

طراحی
تجهیز
دکوراسیون
مبلمان