سالن همایش پروژه آستان مقدس امامزاده جعفر

  • طراحی و اجرا: کتیبه ایساتیس
  • کارفرما: مدیریت آستان مقدس امامزاده جعفر یزد
  • زمان اجرا: 6 ماه
  • سال اجرا: 1389
  • ظرفیت سالن: 180نفر

عملیات انجام شده

طراحی
تجهیز
دکوراسیون
مبلمان