سالن کنفرانس ستاد بحران استانداری یزد

  • طراحی و اجرا: کتیبه ایساتیس
  • کارفرما: دانشگاه علمی کاربردی یزد
  • زمان اجرا: 8 ماه
  • سال اجرا: 1389
  • ظرفیت سالن: 40نفر

عملیات انجام شده

طراحی
تجهیز
دکوراسیون
مبلمان