کنفرانس هتل نیکان سنگ اهن بافق

  • طراحی و اجرا: کتیبه ایساتیس
  • کارفرما: دانشگاه علمی کاربردی یزد
  • زمان اجرا: 8 ماه
  • سال اجرا: 1395
  • ظرفیت سالن: 100نفر

عملیات انجام شده

طراحی
تجهیز
دکوراسیون
مبلمان