پروژه

  1. خانه
  2. نمونه کارها

طراحی و مشاوره دارایی یزد

بدون دیدگاه
طراحی و مشاوره دارایی یزد طراحی و اجرا : کتیبه ایساتیس کارفرما : دارایی یزد ظرفیت سالن : 50نفر عملیات انجام شده صوت حرفه ایپخش تصویرضبط تصویرنور تخصصینور عمومیدکوراسیون داخلیآکوستیکمبلمانسالن…

طراحی و مشاوره بیمه سلامت

بدون دیدگاه
طراحی و مشاوره بیمه سلامت طراحی و اجرا : کتیبه ایساتیس کارفرما : بیمه سلامت ظرفیت سالن : 50نفر عملیات انجام شده صوت حرفه ایپخش تصویرضبط تصویرنور تخصصینور عمومیدکوراسیون داخلیآکوستیکمبلمانسالن…

کنفرانس مرکزی بهزیستی

بدون دیدگاه
کنفرانس مرکزی بهزیستی طراحی و اجرا : کتیبه ایساتیس کارفرما : بهزیستی ظرفیت سالن : 50نفر عملیات انجام شده صوت حرفه ایپخش تصویرضبط تصویرنور تخصصینور عمومیدکوراسیون داخلیآکوستیکمبلمانسالن های کنفرانس و هوش…

ژنتیک میبد

بدون دیدگاه
ژنتیک میبد طراحی و اجرا : کتیبه ایساتیس کارفرما : ژنتیک میبد ظرفیت سالن : 50نفر عملیات انجام شده صوت حرفه ایپخش تصویرضبط تصویرنور تخصصینور عمومیدکوراسیون داخلیآکوستیکمبلمانسالن های کنفرانس و…

فولاد آلیاژی ایران

بدون دیدگاه
فولاد آلیاژی ایران طراحی و اجرا : کتیبه ایساتیس کارفرما : هتل نیکان سنگ اهن بافق ظرفیت سالن : 50نفر عملیات انجام شده صوت حرفه ایپخش تصویرضبط تصویرنور تخصصینور عمومیدکوراسیون…

اداره کل ارشاد یزد

بدون دیدگاه
اداره کل ارشاد یزد طراحی و اجرا : کتیبه ایساتیس کارفرما : هتل نیکان سنگ اهن بافق ظرفیت سالن : 50نفر عملیات انجام شده صوت حرفه ایپخش تصویرضبط تصویرنور تخصصینور…

مجتمع قضائی سلیمانی

بدون دیدگاه
مجتمع قضائی سلیمانی طراحی و اجرا : کتیبه ایساتیس کارفرما : هتل نیکان سنگ اهن بافق ظرفیت سالن : 50نفر عملیات انجام شده صوت حرفه ایپخش تصویرضبط تصویرنور تخصصینور عمومیدکوراسیون…