طراحی، محاسبه و تحقیق

محاسبه | تحقیق | شبیه سازی

در تجهیز سالن ها ، سینما ها ، مجموعه های فرهنگی و یا هتل ها  مهمترین مرحله، درک خواسته و تشخیص نیاز واقعی مشتری است
با تهیه طرحی جامع که تمامی مولفه های لازم از جمله شرایط اقلیمی؛ اقتصادی؛فرهنگی ؛اجتماعی شبیه سازی کامل و با جزییات در نظر گرفته شده باشد میتواند با حداقل هزینه ، اثری خاص که برای سالیان معقولی قابل استفاده باشد را خلق کرد.به همین منظور واحد تحقیقات و طراحی بسته جامع شامل : محاسبات ، نقشه های دو و سه بعدی ، طرح های دقیق شبیه سازی شده  را که فضاها با تمامی عناصر و اجرا را نشان  میدهد؛تهیه می نماید. گاه جزییات و ملزومات برخی پروژه ها قریب700برگ می شود . پس از لحاظ کردن نظرات کارفرما و تاییدیه ، کارها از فاز طراحی وارد فرایند عملیاتی می شود.