تجهیز

مهمترین دغدغه ی کارفرما تامین تجهیزات اصلی با خدمات پس از فروش و قیمت مناسب است که در خاتمه کار مطابق با خواسته وی باشد. در این امر کتیبه با سرمایه گذاری و تجربه سال ها تا کنون توانسته خواسته ی تمامی کارفرمایان خود را تامین و بارها لوح سپاس دریافت نماید.تنوع این تجهیزات شامل : تجهیزات نور و صوت و تصویر به صورت تخصصی،مبلمان ،دکور و لوازم تخصصی سیستم های نظارتی مدار بسته می باشد.